SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU

setkání 2011

Dne 15. 10. 2011 pokračovaly oslavy 120. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů setkáním držitelů „Odznaku za zásluhy o rozvoj okrsku Nová Cerekev“. - - více - -

Okrskové cvičení Moraveč 2011

cvičení Moraveč 2011

Pořadatelství letošního okrskového cvičení dne 14. května připadlo na Moraveč. Stalo se tak druhou akcí v rámci oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci po únorovém bálu. - - více - -

Okrskové cvičení Leskovice 2009

cvičení Leskoovice 2009

23. května 2009 proběhlo v Leskovicích okrskové cvičení, kterého se zúčastnila i družstva z Moravče - - více - -

Dnešní členská základna se pohybuje těsně pod hranicí 40 členů plus okolo 20 dětí - „mladých hasičů“. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových cvičení, kde každoročně soutěží čtyři až pět družstev. Historickou techniku předvádí na memoriálech a kulturních akcích.

Hlavním posláním sboru dobrovolných hasičů v Moravči je stále pomoc místním občanům (popř. i občanům okolních obcí) při likvidaci požárů a jiných živlů. Dnes již samozřejmě k takovýmto událostem přijíždí moderně vybavené profesionální záchanné sbory z Pelhřimova a jiných měst okresu, ale úloha místního dobrovolného sboru je nezastupitelná zejména díky znalosti prostředí, vhodnosti jednotlivých zdrojů vody v daném období, dopravě vody na požářiště kvůli kontinuálnímu plnění cisteren a tím zkrácení doby, potřebné k uhašení požáru. Díky svému vybavení může sbor bez problémů zdolat menší požáry, čerpat vodu ze zatopených sklepů, pomáhat obci při údržbě a opravách obecního majetku (kanalizace, koupaliště...) apod.

Další důležitou funkcí sboru dobrovolných hasičů bylo odedávna organizování kulturního dění v obci. V minulosti místní sbor dokonce provozoval ochotnický spolek a hrál divadelní představení. Nyní alespoň pořádá každoročně již tradiční hasičský bál, dětský den a další kulturní akce.

družstvo dětí družstvo muži 1 družstvo muži 2
družstvo ženy družstvo veteránů sbor 2008


Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Mezinárodní linka tísňového volání - 112