SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU

setkání 2011

Dne 15. 10. 2011 pokračovaly oslavy 120. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů setkáním držitelů „Odznaku za zásluhy o rozvoj okrsku Nová Cerekev“. - - více - -

Okrskové cvičení Moraveč 2011

cvičení Moraveč 2011

Pořadatelství letošního okrskového cvičení dne 14. května připadlo na Moraveč. Stalo se tak druhou akcí v rámci oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci po únorovém bálu. - - více - -

Okrskové cvičení Leskovice 2009

cvičení Leskoovice 2009

23. května 2009 proběhlo v Leskovicích okrskové cvičení, kterého se zúčastnila i družstva z Moravče - - více - -

setkání 2011

Dne 15. 10. 2011 pokračovaly oslavy 120. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů setkáním držitelů „Odznaku za zásluhy o rozvoj okrsku Nová Cerekev“. Byla to už pátá akce v seriálu oslav 120. výročí založení našeho sboru.

setkání 2011

Hasiči našeho okrsku si vytvořili vlastní ocenění svých zasloužilých hasičů, kteří po dlouholeté práci pro svůj sbor dosáhli důchodového věku. Takovéto ocenění v oficiální řadě vyznamenání chybí, a tak byli vytvořeny podmínky pro jeho udělení a manželé Pavlíčkovi z Moravče nám pomohli s návrhem a zadáním výroby odznaku. Dlouho se hasiči z okrsku domlouvali, kde a za jakých podmínek umožnit veteránům setkání, na kterém by si mohli popovídat a pobavit se a kde by mohli být dekorováni odznakem jejich noví kolegové. A tak moravečtí nabídli uspořádat jejich setkání v nově rekonstruovaném obecním sále. Po krátkém úvodu, ve kterém vystoupili zástupci okrsku, místního sboru a vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů OSH Pelhřimov p. Jaroslav Čech, začala volná zábava, točilo se pivo, rozléval se guláš, vyprávělo se, diskutovalo a k tomu všemu hrála Malá muzika Zdeňka Rajdlíka. kolem osmé hodiny večerní se setkání hasičů plynule změnilo v klasickou taneční zábavu.

setkání 2011

Účast na této akci sice nebyla taková, jakou jsme očekávali a na jakou jsme se připravili, ale i tak to bylo příjemné setkání, jakých není nikdy dost. Tak doufejme, že se něco podobného podaří uspořádat každý rok.

setkání 2011

setkání 2011

setkání 2011

setkání 2011


Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Mezinárodní linka tísňového volání - 112