SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU

setkání 2011

Dne 15. 10. 2011 pokračovaly oslavy 120. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů setkáním držitelů „Odznaku za zásluhy o rozvoj okrsku Nová Cerekev“. - - více - -

Okrskové cvičení Moraveč 2011

cvičení Moraveč 2011

Pořadatelství letošního okrskového cvičení dne 14. května připadlo na Moraveč. Stalo se tak druhou akcí v rámci oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci po únorovém bálu. - - více - -

Okrskové cvičení Leskovice 2009

cvičení Leskoovice 2009

23. května 2009 proběhlo v Leskovicích okrskové cvičení, kterého se zúčastnila i družstva z Moravče - - více - -

sbor2008

Sbor dobrovolných hasičů v Moravči má již dlouholetou tradici. Podle nedávno nalezených záznamů byl založen v roce 1891, byl tedy jedním z prvních v okolí. Po celou dobu své existence členové sboru pečovali ve svém volném čase o svěřené vybavení a techniku, nacvičovali boj se živly a své umění předváděli na veřejných cvičeních. Že to nebyl ztracený čas poznalo v průběhu let několik spoluobčanů, když jim moravečtí hasiči spolu se svými kolegy z okolních obcí přispěchali na pomoc při hašení jejich domů, stodol, lesů nebo třeba čerpání vody ze zatopeného sklepa. Dobrým znamením je to, že mladí - děti a dorostenci - i dnes mají zájem o tuto práci, kde jediným ohodnocením je poděkování (pokud k němu dojde, když ne, tak alespoň dobrý pocit) a že tedy činnost sboru dobrovolných hasičů v Moravči má budoucnost.

hasiči 2016


Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Mezinárodní linka tísňového volání - 112