SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU

setkání 2011

Dne 15. 10. 2011 pokračovaly oslavy 120. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů setkáním držitelů „Odznaku za zásluhy o rozvoj okrsku Nová Cerekev“. - - více - -

Okrskové cvičení Moraveč 2011

cvičení Moraveč 2011

Pořadatelství letošního okrskového cvičení dne 14. května připadlo na Moraveč. Stalo se tak druhou akcí v rámci oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci po únorovém bálu. - - více - -

Okrskové cvičení Leskovice 2009

cvičení Leskoovice 2009

23. května 2009 proběhlo v Leskovicích okrskové cvičení, kterého se zúčastnila i družstva z Moravče - - více - -

sbor2008

Po požáru stavení č. 1 v roce 1890 se místní občané rozhodli, že v obci, mající tehdy již přes 80 stavení, je nutno zřídit sbor dobrovolných hasičů. Obec ještě v témže roce zakoupila u firmy Smekal Praha čtyřkolovou sací pérovou stříkačku. V roce 1891 se na výzvu obce přihlásilo 30 místních mužů za členy nově zřízeného sboru dobrovolných hasičů.


Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Mezinárodní linka tísňového volání - 112