Obecní úřad

O obci

Důležité odkazy

 

Aktuálnělinka se stínem

Mimořádné opatření - COVID 19

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. - celé usnesení

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření - celé usnesení

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 7. října od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka na schůzi

Mimořádné opatření - COVID 19

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy.....

Celé znění opatření

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 6.10.2020 od 8.00 DO 15.00 HODIN přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: Moraveč čp.38,39,40,42,72,82,97,123

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 16.10.2020 OD 8.00 DO 15.00 HODIN přerušena dodávka elektrické energie-Vypnutá oblast: Moraveč, Hatě, Žlíbek-samota

 

Oznámení

Na 26.9.2020 zajištěn kominík. Zájemci se mohou hlásit na OÚ na tel.č. 565 394 129.

Díky penězům z tříkrálových kasiček se lidé v nouzi odrazí ode dna

trikralovka

Posílení vodovodu

Jak jsme již psali v květnovém čísle moravečského Občasníku, bylo dokončeno a zkolaudováno posílení zdroje pitné vody v lokalitě Peklov. V místě zdroje vody byl vyhlouben zářez do hloubky pěti metrů, do kterého byly uloženy betonové skruže. Do nich je jímána voda, která je potrubím vedena do odkyselovací stanice. Vzorky, které byly odebrány, ukazují, že kvalita vody v novém zdroji je stejně kvalitní jako ze stávajících pramenišť. Množství vody, která z nového zdroje přitéká, je prozatím přibližně 1m3 za hodinu. Pokud bude vydatnost stále stejná, bude se jednat o významné posílení zdroje vody pro obec.

logo kraj vysočina

Tato pro obec významná stavba mohla být realizována jenom díky dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, který na akci v hodnotě 1.707 tis. bez DPH přispěje částkou ve výši 75 %.

posílení vodovodu

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 15. července od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Pozvánka

festival_2020

 

Nové knihy v obecní knihovně

Seznam nových knih z Městské knihovny v Pelhřimově

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná v pondělí 29. června od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Bejbykešky v MORAVČI

bejbykešky Moraveč

mapa

POPIS TRASY
1. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Vyzvedni si mapu a zapiš se do sešitu
2. KEŠKA Č. 1
U pomníku padlým v 1. a 2. světové válce
U kempu odboč vlevo
3. KEŠKA Č. 2
U rybníčku po pravé ruce – u vrby a kamenů.
4. KEŠKA Č. 3
U pařezu za starou lípou
Pokračuj dál rovně po cestě
5. KEŠKA Č. 4
U starých zemědělských strojů
Přejdi louku šikmo po vyjeté cestě, dojdeš k úvozové cestě, napoj se na ní a směrem vlevo pokračuj dál
6. KEŠKA Č. 5
U rozdvojeného smrku po levé straně cesty.
Odboč na asfaltovou cestu vpravo a na první odbočce vlevo odboč na polní cestu
7. KEŠKA Č. 6
Na konci topolového hájku u šípkového keře
Za hájkem se drž vlevo po luční cestě, pokračuj podél dalšího remízku
8. KEŠKA Č. 7
U převlékacích kabinek u rybníka
Zde se můžete vykoupat Pokračujte dál po hrázi rybníka
9. KEŠKA Č. 8
U dřevěné boudy vpravo pod hrází
Pokračuj dále za hrázi rybníka směrem k domkům, pokračuj podél plotů po cestě až ke hřbitovu
10. KEŠKA Č. 9
Na hřbitově mezi márnicí a starým náhrobkem
Projdi hřbitov dolů ke kostelu
11. KEŠKA Č. 10
V levých dveřích kostela
Pokračuj dolů na silnici, odboč vlevo a přijdeš zpět k autobusové zastávce

 

Pozvánka

na seminář pro žadatele z území MAS Via rustica z.s.
k 4. výzvě z IROP – Podpora sociálního bydlení II. Pozvánka zde

 

Pozvánka

na seminář pro žadatele z území MAS Via rustica z.s.
k 5. výzvě z IROP – Podpora infrastruktury pro
základní vzdělávání III.. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 20. května od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 22. dubna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Zápis do 1.třídy ZŠ Nová Cerekev

zápis 2020

 

Oznámení o vyhlášení sucha

více zde

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví vycházející z doporučení WHO

23.3.2020 - příloha

 

Mimořádné opatření

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Celá zpráva

 

Tiskové zprávy - Covid-19

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU KRAJE VYSOČINA, ČTVRTEK 19.
BŘEZNA 2020 (19.3.2020)


NOVÁ TELEFONNÍ KRIZOVÁ LINKA COVID-19 PRO OBČANY KRAJE VYSOČINA
BĚHEM PRVNÍHO DNE OBSLOUŽILA DESÍTKY VOLAJÍCÍCH (19.3.2020)


DRÁŽNÍ I AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZAREAGUJE NA VÝRAZNÝ ÚBYTEK
CESTUJÍCÍCH OMEZENÍM NEBO ODŘEKNUTÍM VYBRANÝCH SPOJŮ
(19.3.2020)


NALÉHAVÉ SDĚLENÍ: ODLOŽTE CESTU ZA BLEDULEMI (19.3.2020)

Další tiskové zprávy jsou dostupné na www.kr-vysocina.cz [5].

 

Návod na šití roušky

rouška

 

Usnesení vlády 18.3.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Usnesení vlády a opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Opatření vlády

Příloha 1 - Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

Příloha 2 - SBÍRKA ZÁKONŮ

Příloha 3 - SBÍRKA ZÁKONŮ

 

Důležité informace ohledně onemocnění COVID - 19

covid 19

 

covid 19

Změny v autobusové dopravě od 1. 3. 2020

Změna se týká na spoji linky 350120/2. U spoje 2 dojde k posunu o mínus 3 minuty. Autobus pojede nově v 5:47 s příjezdem do Černovic v 6:30, touto úpravou dojde k umožnění přestupu směr Pacov na zastávce Černovice,,sokolovna spojem linky 350780/4, u kterého dojde od 1. 3. 2020 k odstranění půlměsíce na zastávce Černovice,,sokolovna (pro umožnění nástupu). Více
Jízdní řád 350120
Jízdní řád 350780

 

Daň z přijmu

Finanční správa v období vyřizovaní daňových povinností souvisejících s daní z příjmů provádí vstřícné kroky vůči daňové veřejnosti. Chceme poplatníkům nabídnout maximální informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením daňové agendy. Finanční úřad pro Kraj Vysočina uvádí nejdůležitější informace v přiložené tiskové zprávě. Rozpis výjezdů pracovníků Finanční správy do měst a obcí lze nalézt zde.

Další informace k přiznání k dani z příjmů zde.

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 26. února od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 29. ledna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 15. ledna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Poplatky pro rok 2020

poplatky2020

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 11. prosince od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Oznámení - výběrové řízení

Obec Moraveč vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného lesního hospodáře s nástupem 1. 1. 2020. Více informací zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 16. října od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Podzimní svoz elektrozařízení

Žádáme občany, aby elektroodpad složili vedle obecního úřadu do 7.10.2019.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 03.10.2019 od 12:00 do 03.10.2019 13:00

celá obec mimo odběrů napájených z TS Hatě II
samoty Žlíbek Moraveč

více info zde

 

Oznámení - kominík

Obecní úřad přijímá objednávky na kominíka. Kominík je již zajištěn na 28. 9. 2019. Zájemci se mohou hlásit na OÚ na čísle 565 394 129.

 

Povinné čipování psů od roku 2020

Od roku 2020 vzniká každému majiteli psa povinnost mít psa navakcinovaného proti vzteklině a označeného mikročipem! (Výjimku mají psi tetovaní do 3.7.2011)
Podkožní mikročip je velký jako zrnko rýže. Aplikace je jednorázová – je to injekce. Moderní čipy zůstávají pod kůží na jednom místě – aplikují se na levou stranu krku. Mikročip stojí 350,- Kč. Číslo se vylepí do očkovacího průkazu. Dále je možnost aplikovat mikročip backhome s předplacenou registrací do internetové databáze. V případě ztráty a zaběhnutí psa bude dohledatelný majitel psa a pes vrácen svému majiteli – stojí 480,- Kč.
Dále nabízíme možnost založit mezinárodní cestovní pas nutný pro cestování za hranice. S pasem bude Váš pes registrován v centrální veterinární databázi. Cena pasu + čipu je 650,- Kč.

Očipování proběhne pro Moraveč v neděli 29.9.2019 od 13.00 – 13.20 v Moravči na návsi a od 13.25 do 13.35 v Hatích. Očkovací průkazy průkazy vezměte s sebou! Bez očipování nebude platné ani očkování proti vzteklině!

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 11. září od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Moštování

Základní organizace zahrádkářů informuje naše občany, že letošní moštování  bude zajišťovat pan Zbyněk Procházka.
Přihlásit se tedy můžete na tel. č.606 711 521.

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Dne 29. 5. 2019 Zastupitelstvo obce Moraveč schválilo navýšení ceny vody (od odečtu v roce 2019) o 10,- Kč (5,- Kč vodné a 5,- Kč stočné) tedy celkem na 45,- Kč/m3 včetně DPH (28 Kč vodné a 17 Kč stočné – celkem 45 Kč).

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 17. července od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 26. června od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Rodáci 2019

Jak jistě již všichni víte, pořádá naše obec v sobotu 15. června již třetí setkání místních rodáků – tentokrát při 640. výročí první písemné zmíňky o naší obci.

Program bude následující:
10.00 – setkání rodáků v místním hostinci, slavnostní uvítání
– představení jednotlivých účastníků podle čísel popisných
12.00 – oběd
14.00 – bohoslužba v moravečském evangelickém kostele
15.00 – odpolední program:
– promítání historických moravečských filmů
– procházka po obci, jízda po obci kočárem
17.00 – společné posezení při svačině, kávě a vínku v místním sále
19.00 – zábava v místním sále – hraje Old Steamboat jazz band

Organizace našich rodáků tradičně probíhá tak, že zveme dle kapacity našeho sálu vždy nejstarší rodáky. Letos pokud máme kontakty, tak zveme do ročníku 1960. Prosím nezlobte se na nás, že nezveme i mladší ročníky, protože se do našeho sálu opravdu vejde maximálně kolem stovky osob a chceme, aby si nejstarší účastníci měli možnost v první části dne v klidu popovídat.


Pro mladší ročníky je přístupný odpolední program v plném rozsahu a zejména platí pozvání na večerní taneční zábavu se skvělými hudebníky z Jindřichova Hradce a okolí, jejichž vystoupení se minule velmi líbilo. Vstupné na zábavu bude dobrovolné. Těšíme se se všemi rodáky a přáteli Obce Moraveč na viděnou.

 

 

Výsledek voleb do EP 2019

volby EP 2019

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 29. května od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Noc kostelů

Letos poprvé v historii se farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči rozhodl se zapojit v pátek 24. května 2019 do takzvané Noci kostelů.

noc kostelu

 

Daň z nemovitosti

Informace pro poplatníky  daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí  v roce 2019 a informaci k zasílání složenek pro platby daně  z nemovitých věci v letošním roce, současně zasíláme žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu. Zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 17. dubna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 4.dubna 2019 od 10.00 do 12.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: Moraveč místní část Hatě. Více zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve úterý 5. března od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Daň z přijmu

Finanční správa v období vyřizovaní daňových povinností souvisejících s daní z příjmů provádí vstřícné kroky vůči daňové veřejnosti. Chceme poplatníkům nabídnout maximální informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením daňové agendy. Finanční úřad pro Kraj Vysočina uvádí nejdůležitější informace v přiložené tiskové zprávě. Rozpis výjezdů pracovníků Finanční správy do měst a obcí lze nalézt zde nebo na této adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/2019-vyjezdy-pracovniku-fu-do-obci-9599 Další informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Věříme, že zveřejnění těchto informací bude pro veřejnost a daňové poplatníky vítané a užitečné.

 

Pozvánka na dětský karneval

Obec Moraveč vás všechny zve dne 2. února 2019 od 14.00 hodin na dětský karneval do sálu obecního hostince. Čeká vás zábava, soutěže a skvělé odměny.

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 6. února od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

tříkrálová sbírka

 

Poplatky pro rok 2019

Výše poplatků za odpady a psy zůstává stejná jako v předchozích letech.

Tzv. poplatek za popelnice činí 530 Kč (splatnost 31.5.2019) pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Moraveč. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Roční poplatek ze psů činí za psa činí 100 Kč (splatnost 30.4.2019)

Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin nebo na účet 0622161319/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve čtvrtek 27. prosince od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 28. listopadu od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 31. října od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

OBEC MORAVEČ NABÍZÍ K PRONÁJMU PRODEJNU POTRAVIN O UŽITNÉ PLOŠE 247 M2.

KONKRÉTNÍ PODMÍNKY PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ. KONTAKT NA STAROSTKU – info@obecmoravec.cz nebo 728227404.

 

Oznámení

Obecní úřad přijímá objednávky na kominíka. Kominík je již zajištěn na 6. 10. 2018. Zájemci se mohou hlásit na OÚ na čísle 565 394 129.

 

Strategie pro místní komunitní rozvoj

logo
MAS Via rustica z.s. vyhodnotila první žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
více zde

 

Pozvánka

týden pěstounství

Více informací zde

 

Voda

Dne 3.9. byl zastaven přísun vody do obce Moraveč z Nové Cerekve. Obec má opět naši vodu doufáme, že opět v kojenecké kvalitě.  

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 22. srpna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Havárie vody 

Z důvodu havárie vody koncem července, stálými problémy s malým přítokem do vodojemu díky nízkým dešťovým srážkám, obec nechala navézt jednorázově vodu do vodojemu cisternami z Pacova. Následně po dohodě s obcí Nová Cerekev došlo k propojení vodovodů a spodní část obce (za potokem) a Hatě je zásobována z novocerekvického vodovodního řadu.
Z tohoto důvodu v současnosti nemá voda dodávaná do domácností v této části obce kojeneckou kvalitu.

Stále platí zákaz zalévání a napouštění bazénů z vodovodního řádu i z potoka a prosíme občany o maximální šetření vodou.
Děkujeme za pochopení.

 

Moštování

Místní organizace zahrádkářů informuje naše občany, že tuto středu (8.8.) bude zahájeno moštování. Moštovat bude pan Zdeněk Větrovský s panem Janem Mazalem.
Cena: 5 Kč/litr - obyvatelé obce, 10 Kč/litr - ostatní
Své objednávky zavolejte na tel č. 775 235 860.

 

Nabídka zaměstnání 

Sompo a.s. – výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Sompo a.s.
Sompo a.s. – řidič

 

Nabídka kompostérů 

Obec Moraveč oznamuje občanům, že jsou stále k dispozici volné domovní kompostéry. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Oú Moraveč (tel. 565 394 129) bude jim vyhověno do vyčerpání zásob.
Nejprve je třeba složit v kanceláři Oú  zálohu 600 Kč za jeden kompostér a podepsat smlouvu o výpůjčce; občan přebírá kompostér do výpůjčky na dobu 5 let a poté se kompostér stane jeho vlastnictvím.

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 30. května od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 11. dubna od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Pozvánka na divadlo

Obec Moraveč bude dne 25.března 2018 od 18.00 hodin v sále místního kulturního domu hostit ochotnický spolek divadelní soubor Jablonský  z Jindřichova Hradce s představením satirické komedie Goldoniáda. Divadelní soubor Jablonský je vždy zárukou dobré zábavy. Srdečně vás zveme na představení. Program zde

divadlo

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 7. března od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 31. ledna od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 6.února 2018 od 8.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: Moraveč, Žlíbek - samoty, Hatě směr mlýn. Více zde

 

OZNÁMENÍ o platbě poplatků v roce 2018

Informace o poplatcích za odvoz tuhého domácího odpadu, o poplatcích za psa a o vodném a stočném na rok 2018 - více zde

poplatky 2018

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 17.ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: Moraveč, Žlíbek - samoty, Hatě směr mlýn. Více zde

 

Automobil pro moravečské hasiče

Podpořil Kraj Vysočina

ford hasici

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 27. prosince od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Pozvánka na divadlo

Zveme vás na cimrmanovské divadlo Afrika v podání černovických ochotníků tuto sobotu 28. října v sále Moravečské hospody v 16.00 hodin. Vstupné dobrovolné, těšíme se na vás. Je to již třetí představení tohoto černovického spolku v Moravči a určitě bude skvělé jako již dvakrát. afrika

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve čtvrtek 16. listopadu od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 27. září od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Moštování

Český zahrádkářský svaz - ZO Moraveč nabízí možnost moštování ovoce.
Objednávky přijímá a informace podává pan Zdeněk Větrovský, mobil.: 775 235 860.

 

Pozvánka

dětské odpoledne

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 12. července od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 31. května od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Odečet pitné vody

Od 22.5. - 30.6.2017 bude probíhat odečet pitné vody na vodoměrech. Prosíme o přístup k vodoměrům v nemovitostech.

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 12. dubna od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

 

Schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 22. února od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání je jako každé jiné veřejné a všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zde